Kalite Politikamız

Üretim alanımızın kalitesinde lider olmak,
Üretim süreçlerinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, çözüm üretmek, zamanında teslim edecek şekilde ulusal ve uluslararası standartlara / mevzuatlara uymak,

Müşteri güveni sağlamak, yurt dışı pazarlara açılmak ve rekabet etmek,

Acil Durum, Pandemi ve Salgın hastalık durumlarında ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlar, yeni direktiflere/yönergelere uymak.

Paydaşlarımızınbelirlemiş olduğu diğer kurallar ve şartları da dikkate alarak tüm tedbirleri almak

Pandemi ve Salgın mücadelesinde almış olduğu kararları ve tedbirleri madde madde tariflemek

Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak, her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefe olarak kabul etmek,

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Firmamızdaki tüm süreçlerde başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için Çevre ve İSG Risk Değerlendirmelerini kontrol altına almak ve riskleri minimize etmek.

Çalışanın memnuniyetini sağlamak, İnsana, çevreye ve doğaya saygılı olmak,

Sıfır kaza hedefi ile çalışmalarını sürdürmek,

Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi, kalite, çevre bilincinin arttırılması ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için eğitimler düzenlemek.

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim sistemlerine, tüm personelin katılımı sağlayarak etkinliğini izlemek ve sürekli iyileştirmek.

Çevre Politikası

Doğal kaynakları korumak ve enerji tasarrufu sağlamak.

Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek.

Üretimin her aşamasında çevre kirliliğinin önlenmesini ve çevresel performansımızın sürekli geliştirilmesini sağlamak,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak,

Geri dönüşüme katkı sağlamak, Doğal kaynakların kontrollü kullanımını sağlayarak, doğal kaynakların ömrünü uzatmak.

Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak.

https://www.traditionrolex.com/32